RAPPORTERINGSSKJEMA

Før stiftelsen Heia Vadsø kan betale ut tilskudd, må dere beskrive og dokumentere hvilke utgifter dere har hatt. Skjemaet under kan være til hjelp om dere ønsker å ta utgangspunkt i en mal. 
 
Stiftelsen kan utbetale inntil 50% av kostnadene dere har hatt til å gjennomføre prosjektet, men alle utgifter må være dokumentert med prosjektregnskap og bilag (kvitteringer, fakturaer, timelister eller lignende). Krav til dokumentasjon er grundigere beskrevet i Avtalen dere signerte da dere mottok tilsagnsbrevet.
 
Hvor sende skjemaet?
Rapporteringsskjema, prosjektregnskap og bilag skal sendes på e-post til deres saksbehandler i Heia Vadsø.