Om stiftelsen HeiaVadsø

Stiftelsen HeiaVadsø har som formål å tilgodese kultur- og idrettsaktiviteter i Vadsø kommune.

Stiftelsen er en alminnelig stiftelse uten religiøs eller politisk tilknytning. Stiftelsen skal ikke støtte politiske eller religiøse organisasjoner eller formål, og ikke drive næringsvirksomhet eller ha profitt som formål.

Stiftelsen HeiaVadsø har som mål å dele ut mellom 2 millioner og 10 millioner norske kroner hvert år. Minimum 60% av tildelingene det enkelte året skal gå til investeringer. Resterende beløp kan være tilskudd til drift. Stiftelsen har utdelinger to ganger i året.

Styret i stiftelsen HeiaVadsø

Marit Magelssen Vambheim

Marit Magelssen Vambheim
Styreleder

Tlf: 90885048

Tom Olav Stavseth

Tom Olav Stavseth
Styremedlem

Tlf: 913 53 696

Thumbnail Image0

Christina Zahl
Styremedlem

Tlf: 91841259

Ida Huru Heia Vadso

Ida Huru
Styremedlem

Tlf: 911 86 004

Torjus Gaski Brevik

Torjus Gaski Brevik
Styremedlem

Tlf: 45074952