Logo formater og hva de brukes til

Dette er en kort forklaring på hva de forskjellige begrepene betyr og hva de brukes til.

Format Bruksområder
CMYK Trykkfarger: 
CMYK er fargelogo som brukes i de fleste former for trykk på papir. Det vil si annonser, avis, magasiner, postere, brosjyrer etc
PMS Spesialfarger:
PMS er fargelogo som brukes for eksempel ved produksjon av skilt, tekstil, porselen etc
RGB Skjermfarger:
RGB er fargelogo som brukes på nettsider, i annonser, på kino etc.
EPS EPS er vektorisert og er et format som brukes i produksjon som krever høy kvalitet, for eksempel til trykksaker.
Det kreves spesialprogram for å åpne og lage en EPS-fil. Siden vektorer er basert på punkter og planer i stedet for piksler,
kan du endre størrelsen på filen uten at det går ut over oppløsningen.
PDF PDF-filer kan være både lavoppløselig og høyoppløselig. PDF-filer kan åpnes på alle maskiner som har Acrobat Reader
GIF Er et format som brukes på nettsider og på film.